PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Website đang trong quá trình thử nghiệm

apps
clear

Chuyên mục

  • Không có chuyên mục
Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán giữa ECH Creative Publications với khách hàng (bao gồm Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi), Thanh toán chuyển khoản & Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ).


Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):


Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website pub.echcreative.com;
Bước 3: pub.echcreative.com xác nhận thông tin Khách hàng;
Bước 4: ECH Creative Publications chuyển hàng cho Khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát;
Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho dịch vụ chuyển phát nhanh;


Cách 2: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng:

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website pub.echcreative.com;
Bước 3: Khách hàng thanh toán chuyển khoản thông qua số tài khoản được thông báo;
Bước 4: pub.echcreative.com xác nhận thông tin Khách hàng;
Bước 5: ECH Creative Publications chuyển hàng cho Khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát;

Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ ghi nợ:


ECH Creative Publications chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card.

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website pub.echcreative.com;
Bước 3: Khách hàng nhận được thông tin tài khoản cần chuyển khoản và tiến hành thanh toán;
Bước 4: pub.echcreative.com xác nhận thông tin Khách hàng;
Bước 5: ECH Creative Publications chuyển hàng theo kênh vận chuyển Khách hàng lựa chọn trong đơn hàng;
Bước 6: Khách hàng nhận hàng;

Drag View

Chuyên mục

  • Không có chuyên mục
0
    Your Cart
    Your cart is emptyTrở Lại Shop